Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 5 lutego 2020 r., znak: AB-II.7821.13.2019.KG o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dotyczącej zezwolenia ma realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zaułek Podlaski.

Tytuł
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 5 lutego 2020 r., znak: AB-II.7821.13.2019.KG o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dotyczącej zezwolenia ma realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zaułek Podlaski.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback