Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę magistrali wodociągowej w ul.Składowej w Białymstoku na wskazanych odcinkach i w ul.Popiełuszki oraz o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, decyzja znak:AB-I.7840.2.6.2020.MB

Tytuł
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę magistrali wodociągowej w ul.Składowej w Białymstoku na wskazanych odcinkach i w ul.Popiełuszki oraz o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, decyzja znak:AB-I.7840.2.6.2020.MB
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.