Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o pozwoleniu na budowę sieci cieplnej podziemnej w Białymstoku w ciągu ul.Gen.Wł.Andersa dla której Prezydent Miasta Białegostoku wydał decyzję z dnia 06.06.2018 r., znak: DOŚ-II.6220.39.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach

Tytuł
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o pozwoleniu na budowę sieci cieplnej podziemnej w Białymstoku w ciągu ul.Gen.Wł.Andersa dla której Prezydent Miasta Białegostoku wydał decyzję z dnia 06.06.2018 r., znak: DOŚ-II.6220.39.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback