obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu produkcji betonowych prefabrykowanych systemów modułowych na części działki o nr ewid. gr. 339/2, w Białymstoku (obręb 1 – Bacieczki) przy ul. Szosa Knyszyńska 2

Tytuł
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu produkcji betonowych prefabrykowanych systemów modułowych na części działki o nr ewid. gr. 339/2, w Białymstoku (obręb 1 – Bacieczki) przy ul. Szosa Knyszyńska 2
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.