Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu na działce nr geod.321/1 obręb 23 - Zawady w rejonie ul. Dolnej w Białymstoku oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu.

Tytuł
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu na działce nr geod.321/1 obręb 23 - Zawady w rejonie ul. Dolnej w Białymstoku oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback