Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na uzytek rolny , znajdującego się na działce nr ew.1067 położonej w obrębie 0014 Pietrasze w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na uzytek rolny , znajdującego się na działce nr ew.1067 położonej w obrębie 0014 Pietrasze w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.