Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na zmianie lasu na użytek rolny, dz.1531/2 obr.5 Nowodworce w Gminie Wasilków

Tytuł
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na zmianie lasu na użytek rolny, dz.1531/2 obr.5 Nowodworce w Gminie Wasilków
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.