Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wierzba biała rosnącego przy ul. Witosa 17

Tytuł
Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wierzba biała rosnącego przy ul. Witosa 17
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback