Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała rosnącego przy ulicy Gruntowej 8B

Tytuł
Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała rosnącego przy ulicy Gruntowej 8B
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback