Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon jesionolistny rosnącego przy ulicy Nowogródzkiej 4A

Tytuł
Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon jesionolistny rosnącego przy ulicy Nowogródzkiej 4A
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback