Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie znak DOŚ-I.6131.765.2019.SAK dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.765.2019.SAK, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Pogodnej 2 w Białymstoku, na działce nr geod. 171/6, obręb 8 - Bema
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.