Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie znak DOŚ-I.6131.764.2019.SAK dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.764.2019.SAK, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Zwierzynieckiej 21 w Białymstoku, na działce nr geod. 1873/45, obręb 11 - Śródmieście
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.