Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.761.2019.SAK, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących przy ul. Lniana 18 w Białymstoku, na działce nr geod. 2095/49, obręb 6 - Starosielce Płd.

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.761.2019.SAK, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących przy ul. Lniana 18 w Białymstoku, na działce nr geod. 2095/49, obręb 6 - Starosielce Płd.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback