Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.738.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Palmowej 30 w Białymstoku, na działce nr geod. 566/33, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.738.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Palmowej 30 w Białymstoku, na działce nr geod. 566/33, obręb 2 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback