Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.736.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 64/12, obręb 17 - Bojary

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.736.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 64/12, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback