Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.727.2019.SAK, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Dalekiej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 1353, obręb 17 - Bojary

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.727.2019.SAK, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Dalekiej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 1353, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback