Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.698.2019.SAK, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda

Tytuł Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.698.2019.SAK, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback