Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.672.2018, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gat. jarząb pospolity rosnącego przy ul. Antoniukowskiej 19 w Białymstoku, na działce nr geod. 448/57, obręb 3 - Antoniuk

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.672.2018, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gat. jarząb pospolity rosnącego przy ul. Antoniukowskiej 19 w Białymstoku, na działce nr geod. 448/57, obręb 3 - Antoniuk
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.