Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.642.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gat. klon zwyczajny rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 10 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.642.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gat. klon zwyczajny rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 10 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.