Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.630.2019.SAK, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 7 w Białymstoku, na działce nr geod. 17/6, obręb 17 - Bojary

Tytuł Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.630.2019.SAK, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 7 w Białymstoku, na działce nr geod. 17/6, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback