Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.622.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Stromej 34 w Białymstoku, na działce nr geod. 1037/13, obręb 04 - Starosielce Płn.

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.622.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Stromej 34 w Białymstoku, na działce nr geod. 1037/13, obręb 04 - Starosielce Płn.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.