Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.430.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Skorupskiej 30/1 w Białymstoku, na działce nr geod. 1406/2, obręb 17 - Bojary

Tytuł Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.430.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Skorupskiej 30/1 w Białymstoku, na działce nr geod. 1406/2, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Feedback