Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.425.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Piastowskiej 9 w Białymstoku, na działce nr geod. 1384, obręb 17 - Bojary

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.425.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Piastowskiej 9 w Białymstoku, na działce nr geod. 1384, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback