Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.250.2020 dotyczącej wydania ENEA Ciepło Sp. z o.o. zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Mieszka I 2/1 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.250.2020 dotyczącej wydania ENEA Ciepło Sp. z o.o. zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Mieszka I 2/1 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.