Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.2.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa przy ulicy Świętojańskiej 19 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.2.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa przy ulicy Świętojańskiej 19 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback