Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.153.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Parkowej 8 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.153.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Parkowej 8 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback