Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.151.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Mickiewicza 33A, Konopnickiej 2A w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.151.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Mickiewicza 33A, Konopnickiej 2A w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback