Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.139.2021 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Konopnickiej 2 i 2A w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.139.2021 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Konopnickiej 2 i 2A w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.