Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.137.2021 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Świętojańskiej 13/3 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.137.2021 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Świętojańskiej 13/3 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.