Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku wiśnia ptasia rosnącego przy ulicy Zwycięstwa 31 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku wiśnia ptasia rosnącego przy ulicy Zwycięstwa 31 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback