Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba biała rosnącego przy ulicy Zachodniej 18B w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba biała rosnącego przy ulicy Zachodniej 18B w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.