Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Enea Ciepło Sp. z o.o. zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta przy ulicy Towarowej w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Enea Ciepło Sp. z o.o. zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta przy ulicy Towarowej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.