Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy ulicy Nowogródzkiej 4A w Białymstoku, na działce nr geod. 64/13, 64/10, obręb 17 - Bojary

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy ulicy Nowogródzkiej 4A w Białymstoku, na działce nr geod. 64/13, 64/10, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback