Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29.01.2020 r., znak: DAR-V.6740.2.12.2019, Nr 57/2020, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cytrusowej w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29.01.2020 r., znak: DAR-V.6740.2.12.2019, Nr 57/2020, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cytrusowej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.