Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynku handlowego, miejsc parkingowych naziemnych, przy ul. Lodowej

Tytuł
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynku handlowego, miejsc parkingowych naziemnych, przy ul. Lodowej
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.