Obwieszczenie o wystąpieniu o opinie w spawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: utworzeniu punktu zbierania i przeładunku złomu i innych odpadów w rejonie ul. Produkcyjnej w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinie w spawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: utworzeniu punktu zbierania i przeładunku złomu i innych odpadów w rejonie ul. Produkcyjnej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.