Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ujścia rzeki Supraśl do ulicy gen. S. Maczka)

Tytuł
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ujścia rzeki Supraśl do ulicy gen. S. Maczka)
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.