Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Zwierzynieckiej 21 w Białymstoku i zobowiązującej do posadzenia jednej sztuki drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Zwierzynieckiej 21 w Białymstoku i zobowiązującej do posadzenia jednej sztuki drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback