Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.562.2019 odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Sokólskiej 25 w Białymstoku, na działce nr geod. 973/9, obręb 12 - Białostoczek Południe

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.562.2019 odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Sokólskiej 25 w Białymstoku, na działce nr geod. 973/9, obręb 12 - Białostoczek Południe
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.