Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.561.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Aleja Niepodległości 11 w Białymstoku, na działce nr geod. 3821/10, obręb 6 - Starosielce Południe

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.561.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Aleja Niepodległości 11 w Białymstoku, na działce nr geod. 3821/10, obręb 6 - Starosielce Południe
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.