Obwieszczenie o wydaniu w dniu 6 listopada 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.547.2019 odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. sosna zwyczajna rosnącego przy ul. Poleskiej 21 w Białymstoku, na działce nr geod. 1342, obręb 17 - Bojary

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 6 listopada 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.547.2019 odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. sosna zwyczajna rosnącego przy ul. Poleskiej 21 w Białymstoku, na działce nr geod. 1342, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback