Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.709.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Zielonogórskiej 16 w Białymstoku, na działce nr geod. 1623/5, obręb 6 - Starosielce Płd.

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.709.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Zielonogórskiej 16 w Białymstoku, na działce nr geod. 1623/5, obręb 6 - Starosielce Płd.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback