Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.698.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.698.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback