Obwieszczenie o wydaniu w dniu 3 stycznia 2020 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.711.2019.SAK odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Różanej 6 w Białymstoku, na działce nr geod. 3183/25, obręb 6 - Starosielce Płd.

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 3 stycznia 2020 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.711.2019.SAK odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Różanej 6 w Białymstoku, na działce nr geod. 3183/25, obręb 6 - Starosielce Płd.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback