Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.605.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym: 2 szt. z gat. klon zwyczajny i 1 szt. z gat. wierzba biała oraz odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzewa z gat. wierzba biała, rosnących przy ul. Gajowej 76-78 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/17, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.605.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym: 2 szt. z gat. klon zwyczajny i 1 szt. z gat. wierzba biała oraz odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzewa z gat. wierzba biała, rosnących przy ul. Gajowej 76-78 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/17, obręb 2 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback