Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.604.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. jarząb pospolity, rosnącego przy ul. Palmowej 18 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/24, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.604.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. jarząb pospolity, rosnącego przy ul. Palmowej 18 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/24, obręb 2 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback