Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.603.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. klon zwyczajny, rosnącego przy ul. Palmowej 12 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/24, obręb 2 - Wysoki Stoczek oraz zobowiązującej do posadzenia 1 szt. drzewa

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.603.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. klon zwyczajny, rosnącego przy ul. Palmowej 12 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/24, obręb 2 - Wysoki Stoczek oraz zobowiązującej do posadzenia 1 szt. drzewa
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback