Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.600.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Gajowej 84 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/17, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.600.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Gajowej 84 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/17, obręb 2 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.