Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" na usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba biała rosnącego przy ul. Palmowej 30 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" na usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba biała rosnącego przy ul. Palmowej 30 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback