Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.80.2017 odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 2, na działce nr geod. 64/18, obręb 17 - Bojary

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.80.2017 odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 2, na działce nr geod. 64/18, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8*7